Ogrzewanie kominkowe bezpyłowe

powierzchnia do 160 m2

· unikatowa konstrukcja wymiennika

· wysoka sprawność temperaturowa

· niskie opory przepływu

· możliwość współpracy z niskotemperaturowym wentylatorem

 

 

 

 

>  

Wymiennik kominkowy STWK               

 

WENTYLACJA,KLIMATYZACJA,OGRZEWANIE ALTERNATYWNE

 Firma „STEELMINT” mgr inż. Jarosław Wąchal 

 

Text Box: Volume 1, Issue 1

 Wymiennik powietrze –powietrze o przepływie krzyżowo-przeciwprądowym, do montażu w przestrzeni  nadkominkowej  pozwala na dystrybucję  ciepłego powietrza do pomieszczeń wszystkich kondygnacji.Dzięki rozdziałowi powietrza obiegowego od przestrzeni zakominkowej umożliwia podłączenie  niskotemperaturowego wentylatora o sprężu ok.120 Pa i wydatku maksymalnym 1000m3/h.Powietrze pobierane jest z czerpni lokalizowanej w ciągu komunikacyjnym /najkorzystniej znad klatki schodowej/.

Pomoc techniczna : steelmint@steelmint.pl

Kontakt mob. 603670666

Istnieje możliwość montażu pełnego systemu

 

Wentylator poprzez filtr i wymiennik tłoczy je do sieci dystrybucyjnych izolowanych kanałów ,Wentylator uruchomiany jest od termostatu zlokalizowanego w króćcu dolotowym wymiennika.Wydatek wentylatora regulowany jest regulatorem napięciowym.Istotnym jest ustawienie minimalnych obrotów wentylatora na poziomie wydajności wentylatora uniemożliwiającej wysokie przegrzewanie wymiennika.Wymiennik można wykorzystać w systemie wspomagania kominkowego centralnego ogrzewania nadmuchowego budynku.

 

 

www.steelmint.pl

           Zastosowanie i korzyści